Home
Search
Download
Help
Contact

Duplicate gene pair information
Duplicate gene pair:AT1G29160-AT2G34140
Species:Arabidopsis
Duplication type:WGD
Function (paralog1):Dof-type zinc finger DNA-binding family protein
Function (paralog2):Dof-type zinc finger DNA-binding family protein

Regulation information
Data set:shoot_Hsu_2016
Log2 RF fold difference:-2.1734596342512
Log2 mRNA fold difference:-1.9924197671736
Log2 TE fold difference:0.71124620008524
Sequences
Protein sequence

MATQDSQGIKLFGKTITFNANITQTIKKEEQQQQQQPELQATTAVRSPSSDLTAEKRPDK
IIPCPRCKSMETKFCYFNNYNVNQPRHFCKGCQRYWTAGGALRNVPVGAGRRKSKPPGRV
GGFAELLGAATGAVDQVELDALLVEEWRAATASHGGFRHDFPVKRLRCYTDGQSC

MATQDSQGIKLFGKTIAFNTRTIKNEEETHPPEQEATIAVRSSSSSDLTAEKRPDKIIAC
PRCKSMETKFCYFNNYNVNQPRHFCKGCHRYWTAGGALRNVPVGAGRRKSKPPGRVVVGM
LGDGNGVRQVELINGLLVEEWQHAAAAAHGSFRHDFPMKRLRCYSDGQSC

www.000webhost.com

Other information
Ka divergence:-0.416409KaKs divergence:-0.121302
GC content 1 (%):50GC content 2 (%):50GC content divergence:0
Length 1 (bp):528Length 2 (bp):513Length divergence:-0.014
MFE 1 (kcal):-168.75MFE 2 (kcal):-170.78MFE divergence0.006