Home
Search
Download
Help
Contact

Duplicate gene pair information
Duplicate gene pair:AT1G55130-AT3G13772
Species:Arabidopsis
Duplication type:WGD
Function (paralog1):Endomembrane protein 70 protein family
Function (paralog2):transmembrane nine 7

Regulation information
Data set:seedling_Juntawong_2013
Log2 RF fold difference:2.5884900842787
Log2 mRNA fold difference:2.1496658569624
Log2 TE fold difference:0.41745267976941
Sequences
Protein sequence

MAIRIRISGTLLLSFLFFSTLHAFYLPGVAPRDFQKGDPLYVKVNKLSSTKTQLPYDFYY
LNYCKPPKILNTGENLGEVLRGDRIENSVYTFEMLEDQPCRVGCRVRVDAESAKNFREKI
DYEYRANMILDNLPVAVLRQRKDGIQSTTYEHGYRVGFKGSYEGSKEKKYFIHNHLSFRV
MYHRDQESESSRIVGFEVTPNSVLHEYKEWDENNPQLTTCNKDTKNLIQSNTVPQEVEEG
KEIVFTYDVAFKESVIKWASRWDTYLLMNDDQIHWFSIINSLMIVLFLSGMVAMIMMRTL
YKDISNYNQLETQDEAQEETGWKLVHGDVFRTPMNSGLLCVYVGTGVQIFGMTLVTMIFA
LLGFLSPSNRGGLTTAMVLLWVFMGIFAGYSSSRLHKMFKGNEWKRITLKTAFMFPGILF
AIFFVLNTLIWGERSSGAIPFSTMFALVCLWFGISVPLVFIGSYLGHKKPAIEDPVKTNK
IPRQVPEQPWYMKPGFSILIGGILPFGAVFIELFFILTSIWLNQFYYIFGFLFIVFLILI
VTCAEITIVLCYFQLCSEDYNWCWRAYLTSGSSSLYLFLYSVFYFFTKLEISKLVSGVLY
FGYMIIISYSFFVLTGSIGFYACLWFVRKIYSSVKID

MKKTKGSSFRFYATLLLSFLSFSLSRAFYLPGVAPRDFQKGDPLYVKVNKLSSTKTQLPY
DYYYLNYCKPPKILNNAENLGEVLRGDRIENSVYTFQMLEDQPCKVGCRVKLNADSTKNF
KEKIDDEYRANMILDNLPVAVLRQRRDGSQSTTYEHGFRVGFKGSYEGSKEEKYFIHNHL
SFRVMYHRDQESDSARIVGFEVTPNSILHEYKEWDEKNPQLTTCNKDTKNLIQGNTVPQE
VEQGKEIVFTYDVSFKESEIKWASRWDTYLLMNDDQIHWFSIINSLMIVLFLSGMVAMIM
MRTLYKDISNYNQLETQDEAQEETGWKLVHGDVFRPPVNSGLLCVYVGTGVQIFGMSLVT
MMFALLGFLSPSNRGGLMTAMVLLWVFMGIFAGYSSSRLHKMFKGNKWKRMTLKTAFMFP
GILFAIFFVLNALIWGEQSSGAIPFGTMFALFCLWFGISVPLVFVGSYLGYKKPAIEDPV
KTNKIPRQVPEQPWYMKPVFSILIGGILPFGAVFIELFFILTSIWLNQFYYIFGFLFIVF
LILIVTCAEITVVLCYFQLCSEDYNWWWRAYLTAGSSAFYLFLYSIFYFFTKLEITKLVS
GMLYFGYMIIISYAFFVLTGTIGFYACFWFVRKIYSSVKID

www.000webhost.com

Other information
Ka divergence:-0.338536KaKs divergence:0.00730897
GC content 1 (%):42GC content 2 (%):42GC content divergence:0
Length 1 (bp):1914Length 2 (bp):1926Length divergence:0.003
MFE 1 (kcal):-535.11MFE 2 (kcal):-551.25MFE divergence0.015