Home
Search
Download
Help
Contact

Duplicate gene pair information
Duplicate gene pair:AT2G24150-AT4G30850
Species:Arabidopsis
Duplication type:WGD
Function (paralog1):heptahelical protein 3
Function (paralog2):heptahelical transmembrane protein2

Regulation information
Data set:shoot_Hsu_2016
Log2 RF fold difference:-3.7237234519685
Log2 mRNA fold difference:-3.659845628847
Log2 TE fold difference:-0.067900854850062
Sequences
Protein sequence

MKRRRSAKKSPAMVTVTDWKGLDCGEETRIVRRLMKFEDLPEYLKDNEFIHNHYRCQWSL
KDTFLSAFSWHNETLNIWTHLIGFGIFLWMTVVSCLETTEISLAGVFNGMAGVRICLSSN
QTLLHDSNVTHHISCLTSQGEAIPKWPWLVYLVGAMGCLICSSVSHLLACHSKRFNVFFW
RLDYAGISLMIVASFFAPIYYAFSCHPNFRLLYLSSISILGLLAIITLLSPALSTPRFRP
FRANLFLAMGSSAVIPATHVLCLYWDHPNVFIALGYEIATALSYFVGATFYVSRVPERWK
PGAFDMAGHSHQIFHVFVVMGALAHCVTTLLIIDFSRASPSCGF

MQKRRTVKESTKIRNGKGMDSGEKKRSEKRLMKFEELPRYLKDNEFIHNHYRCEWSIKET
FLSAFSWHNETLNIWTHLCGFAIFTWMMVVSSMETTELGLAGFVSLLSGATIRWPWPSMA
MSKDVYFSSDQTLHHDLNVTHTRSLLNSQGDVNYEAIPKWPWLVFLTGAMGCLICSSMSH
LFACHSRRFNLFFWRLDYAGISLMIVCSFFAPIYYAFSCHTYWRLFYLSSISILGLLAIF
TLLSPSLSAPRFRSFRAALFLTMGFSGVIPATHVLYLHKDHPNVLIALVYELAMAVLYAT
GAAFYVTRIPERWKPGAFDIAGHSHQIFHVFVVLGALAHSVASLLIMDFRRASPSCAF

www.000webhost.com

Other information
Ka divergence:-0.268765KaKs divergence:0.146121
GC content 1 (%):46GC content 2 (%):46GC content divergence:0
Length 1 (bp):1035Length 2 (bp):1077Length divergence:0.02
MFE 1 (kcal):-306.11MFE 2 (kcal):-336.59MFE divergence0.047