Home
Search
Download
Help
Contact

Duplicate gene pair information
Duplicate gene pair:AT3G14210-AT3G14220
Species:Arabidopsis
Duplication type:TD
Function (paralog1):epithiospecifier modifier 1
Function (paralog2):GDSL-like Lipase/Acylhydrolase superfamily protein

Regulation information
Data set:shoot_Hsu_2016
Log2 RF fold difference:-1.9785320831427
Log2 mRNA fold difference:-2.1649183678071
Log2 TE fold difference:0.16826184967881
Sequences
Protein sequence

MADNLNLVSVLGVLLVLTIFHNPIIVYAGEGVPNVALFTFGDSYYDAGNKVFLSQRKDLP
QTYWPYGKSRDYPNGKFSDGHIVPDFIADFISIPNGVLPPVLKPGVDISRGVSFAVADAS
ILGAPVESMTLNQQVVKFKNMKSNWNDSYIEKSLFMIYIGTEDYLNFTKANPNADASAQQ
AFVTNVINRLKNDIKLLYSLGASKFVVQLLAPLGCLPIVRQEYKTGNECYELLNDLAKQH
NGKIGPMLNEFAKISTSPYGFQFTVFDFYNAVLRRIATGRSLNYRFFVTNTSCCGVGTHN
AYGCGKGNVHSKLCEYQRSYFFFDGRHNTEKAQEEMAHLLYGADPDVVQPMTVRELIVYP
TGETMREYWEPNNLAIRRRPSRDFYLGLAAYY

MAKNRNLVFFLGVLASFTLSSFPVTVSGEPPILFTFGDSSYDVGNTKFFSSEFDPATTWP
YGDSIDDPSGRWSDGHIVPDFVGRLIGHREPIPPVLDPKADLSRGASFAIAGAVVLGSQS
TTASMNFGQQISKFLELHKQWTDKERAEAIYMVNIGAEDYLNFAKAHPNANTVEQLTQVA
HVLQRIPRELTSLYRAGGARKFAVQNLGPLGCLPIVRQEFKTGENCMEMVNFMVKTHNER
LSRLLVAITVPLLYRGFRYSLFDFNGEILRRINEPSLHGYTDTTTSCCGTGSRNAYGCGY
SNVHAKLCSYQKSFLFFDGRHNTEKTDEEVANLFYSGDKHVVSPMNIKDLVGKAATDLLA
QEI

www.000webhost.com

Other information
Ka divergence:0.193634KaKs divergence:0.757727
GC content 1 (%):46GC content 2 (%):46GC content divergence:0
Length 1 (bp):1179Length 2 (bp):1092Length divergence:-0.038
MFE 1 (kcal):-341.6MFE 2 (kcal):-326.2MFE divergence-0.023